IP Care werkt in Tilburg mee aan transformatie kerk en pastorie

In Tilburg werkten we in opdracht van Verdouw Vastgoed mee aan de transformatie van een kerk en pastorie tot zorgappartementen. Het project is vanwege de originele bestemming van het pand bijzonder om aan mee te mogen werken. De Margarita-Maria Alocoque kerk is vorig jaar opgeleverd en begin juni zijn ook de zeven zorgappartementen in de pastorie opgeleverd. Daarmee biedt deze zorgvilla nu ruimte aan maar liefst 39 zorgappartementen.

Combinatie van disciplines
In dit project zijn alle disciplines van IP Care gecombineerd. Zo is een netwerk voor JIP TV, wifi en telefonie aangelegd en zijn de zorgappartementen voorzien van de nieuwste zorgdomotica-oplossingen. Natuurlijk zijn ook vertrouwde oplossingen zoals een trekkoord in toilet en badkamer en een verpleegoproepsysteem geïnstalleerd.

Betere zorg mogelijk
De zorgtechniek waarmee de zorgappartementen zijn uitgerust maakt de zorg veiliger en prettiger. Zo is in alle appartementen zorgalarmering geïnstalleerd, een systeem dat in geval van een hulpvraag, de verpleegkundige direct alarmeert. Met dit systeem is ook positiebepaling mogelijk en kan een verpleegkundige contact leggen met de bewoner.

Meer vrijheid dankzij leefcirkels
Ook in de Margarita-Maria Alocoque kerk en de pastorie zorgt de Wet zorg en dwang voor de nodige uitdagingen. Deze wet heeft als doel meer bewegingsvrijheid voor bewoners te creëren. Dat zorgt enerzijds natuurlijk voor meer kwaliteit van leven voor de bewoners, maar het stelt zorginstellingen ook voor uitdagingen op het gebied van veiligheid. Want hoe kun je aan de Wet Zorg en Dwang voldoen en toch de veiligheid van bijvoorbeeld een demente bewoner garanderen?

Hier bieden leefcirkels de oplossing. Dit zijn zones waarin een bewoner zich mag bevinden. Hoe groot deze cirkel is, kan per bewoner verschillen. In Tilburg zijn de leefcirkels samen met de zorgprofessionals ingesteld en alle bewoners hebben een halshanger gekregen. Dankzij is altijd bekend waar elke bewoner zich bevindt. Daarnaast is een spreek-luisterverbinding met de verpleging mogelijk, worden camerasystemen automatisch ingeschakeld als een zender in de buurt is en gaan, afhankelijk van de leefcirkel, deuren of liften open en dicht. En gaat een bewoner onverhoopt toch dwalen? Dan krijgt de zorgprofessional direct een melding op zijn of haar smartphone.

Focus op de kerntaken
Deze en de andere zorgintegratiesystemen zorgen ervoor dat de zorgmedewerkers in Tilburg zich kunnen focussen op waar het om gaat: zorgen voor de bewoners.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw zorginstelling? Neem dan contact met ons op. Bel 085 076 58 00 of mail naar info@ipcare.nl