Stichting Sint Jacob & IP Care

Stichting Sint Jacob & IP Care

Stichting Sint Jacob & IP Care 1030 561 Forma IP Care

November 2018

Nog dit jaar ronden we weer een mooi project met Sint Jacob af.
Op alle 8 vestigingen van Sint Jacob zijn daarmee de domotica, alarmering en communicatie nu op orde.
In 2015 ging Stichting Sint Jacob op zoek voor haar 3 nieuwbouwlocaties naar een technisch partner, die haar zou ondersteunen, adviseren en kon meedenken over de toekomst van de Zorg op de vlakken telefonie, domotica, dwaaldetectie en mobility.

Naar tevredenheid van beide partijen heeft IPCare deze zoektocht gewonnen. En zoals vaker bij een goede start, geef je dit graag een vervolg en zijn we nu zo ver dat alle locaties op de genoemde vlakken onder de loep zijn genomen en waar nodig geoptimaliseerd.
Met de verschillende doelgroepen is het nu zo dat iedere doelgroep met de bijbehorende processen te voorzien, maatwerk is dus nu de standaard.

Slimme Sensor

Zeker voor de PG locaties is slimme sensor technologie standaard. In de nieuwbouw locaties zijn de zorgappartementen uitgerust met de Slimme Optische Sensor (SOS). Deze sensoren zijn een soort ogen en oren op afstand. Als iemand bijvoorbeeld onrustig is in bed, kan de sensor dit doorgeven aan de verzorgende. De slimme sensor vervangt in één keer alle losse melders. In elke kamer kan de slimme sensor individueel worden afgesteld. De ene bewoner heeft meer baat bij toezicht dan de andere. Daar wordt het gebruik van de sensor op afgestemd, kortom maatwerk!

Aangezien deze nieuwe generatie sensortechnologie veel zorgvuldiger kan aangeven wat er op een kamer aan de hand is, zijn er minder valse meldingen. Dit geeft rust in het werk van de verzorgende.

En hebben bewoners meer privacy. Ze worden niet onnodig gestoord in de nacht, terwijl de veiligheid blijft gewaarborgd.
Traditionele kastje, trekkers en paaltjes zijn overbodig, wat bijdraagt aan een huiselijk sfeer.

De zorgverlener kan zelf het gebruik en de activatie van de SOS, zoals vastgelegd door cliënt, familie en zorg in het zorgleefplan, op ieder moment aanpassen voor de individuele cliënt. Hiermee kan de SOS ook op een tijdelijke wijziging in de toestand van de cliënt de juiste respons geven. Alles wat de zorgverlener hier voor nodig heeft is autorisatie en de training die de IP Groep verzorgd heeft.

De zorgverlener krijgt de meldingen van SOS op de Zorgapp van zijn/haar Sint Jacob smart Phone (private GSM enWi-Fi). Dit wordt uitgevoerd met uitsluiting van alle mogelijke privacy en inbreuk gevaren.

Ook de telefonie en het bijbehorende netwerk wordt door IP Care verzorgd.

Met de nieuwe bouwplannen van Sint Jacob kijken we ook nu weer gezamenlijke naar de beste oplossing voor medewerker en cliënt.
Samen zijn Sint Jacob en IP Care klaar om de cliënten van nu en van de toekomst te verzorgen op de manier die een ieder verdient.